Telefonun Nasıl İcat Edildi?
Telefon sözcük anlamı yunancadan köken alarak Telos: Uzak, phone: Ses kelimelerinden türemiş Türkçe olarak “Uzaktan konuşur” anlamına gelen bir aygıttır. Graham Bell tarafından 1876 yılında bulunmuştur. Telefonun icadını ise telgraftaki sistemin tek bir hat üzerinden eş zamanlı olarak sadece bir mesajın iletilebiliyor olması sorununa çözüm getirme amacı tetiklemiştir. Projenin ilk aşamasında Bell, sadece daha gelişmiş bir telgraf ağı yapılmasını planlasa da bir yandan da sesin titreşimlerinin farkına varmış ve kulak zarını örnek alarak ses dalgalarının bir telden iletilmesi olayını da planlamıştır.

telefon-nasil-icat-edildi-Alexander-Graham-Bell

telefon-nasil-icat-edildi-Alexander-Graham-Bell

Telofonun icat edilme sürecini başlatan ses titreşiminin telden geçirilmesi fikri bu olayı gerçekleştirebilmek için kulak zarı benzeri olan diyaframında oluşturulmasını gerektirmiştir. Diyafram elektrik akımıyla birlikte yaratılan küçük değişimlere tepki veren ve aynı zamanda da konuşma sırasında ortaya titreşim çıkarabilecek kadar ince bir tabaka görevi görmüştür. Alıcının elinde bulunan sistemin diyaframında titreşime neden olan dalgalar alıcının diyaframında da titreşime neden olup dalgaları tekrar sese dönüştürmesi için diyafram tabakasının ortasına da onunla birlikte hareket eden manyetik özellikte bir zar koyulmuştur.
Bu şekilde telofonun icad sürecine devam eden Alexander Graham Bell ve Thomas Watson çalışmaları sırasında sesin tel üzerinden başka bir yerlere gittiğini ancak 1875 yılında anlayabilmiştir. Ancak bu iletilebilen ses anlaşılmaz halde olmuştur. İcadın telefon olarak Bell adına patentinin alınması ise 1876 yılının Mart ayının 7’sinde gerçekleşmiştir. Patent alındığında ise henüz telefon kunuşması gerçekleşmemiştir. Graham Bell telefon hakkında yaptığı çalışmaları sürdürdüğü sırada üzerine dökülen asit aslında ilk telefon konuşmasının da konusunu oluşturmuştur. Asit dökülme olayından sonra Bell, Watson’u kendisine yardım etmesi için yanına çağırmak için telefonu kullanmıştır. Bu olay sonucunda da ilk telefon konuşması “Sayın Watson, buraya gelebilir misiniz? Bekliyorum.” şeklinde kayıtlara geçmiştir. İcad sürecinden sonra telefon önce Amerika’ya sonra da tüm dünyaya yayılmıştır.