İNTERNETİN İCAT HİKAYESİ

Telgraf, telefon gibi teknoloji harikalarından sonra İnternet 1962 yılında askeri ve bilimsel araştırma alanlarında bilgisayarlar yardımı ile bilgi paylaşımını hedefleyen bir grup bilim adamı tarafından öne sürülen bir fikirdir. Ancak küresel olarak bağlanmış bir sistem olan ve isteyen herkesin herhangi bir yerden veri ve programlara erişebilmeyi hedefleyen bu fikir internetin icad sürecini başlatmıştır.

İnternet Nasıl Bulundu İcat Edildi?

Öncelikle belirtmekte fayda var ki, İnternetin mucidi Vinton Cerf isimli bir matemetikçidir. Standford Üniversitesi’nde Matematik Bölümünde okuyan Cerf işitme engelli bir bayan ile tanışmış ve kısa sürede evlenmiştir. Daha sonra Matematik bölümünden mezun olan ünlü bilim adamı IBM’de sistem mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. Ancak, eşinin bu durumu Cerf’i çok üzmekle kalmamış ve bir çare bulma arayışına itmiştir. Eşinin dış dünya ile iletişimini sağlamak için çare arayışında olan Cerf, bilgisayarlar arasında veri transferi olayını geliştirmeye başlamıştır. Bu düşünesini geliştirmesine yardımcı olan ve ilham veren olay ise o dönemde (1969) Amerikan ordusu tarafından güvenlik kaygıları nedeniyle geliştirilen internet benzeri Arpanet isimli yerel ağ sistemi olmuştur. Ancak, bu sistem oldukça kapalı bir sistem ve sadece kendi içerisinde sınırlanan bir sistemdir. Cerf ilham aldığı Arpanet sistemini eşinin iletişim kurmasına yardımcı olmak amacıyla bambaşka bir sistem ile değiştirmiştir. Bu sistemin adı ise internettir. Daha sonra ünlü mucit sistemi oldukça fazla kişiye yayabilmek ve kullanımını geliştirmek için çalışmalara başlamıştır. Cerf diğer bilim adamlarına da sistemi anlatmakta geç kalmamış ve onların da onay ve beğenisini kısa sürede sağlamıştır. İnternetin resmen kullanılması ise ancak 1970 yılında gerçekleşmiştir. İnsanların dünyanın her yerinde interneti kullanmaya başlanması yani internete heryerden erişimin sağlanması ise 1973-1978 yıllarında TCP/IP protokolünün geliştirilmesiyle olmuştur. İnterneti geliştirdiği bir fikir ile bulan Cerf olmasına rağmen, internetin geliştirilmesi yani html, web ve mail gibi kavramların ve programlama dillerinin bulunması ise başka bilim adamları tarafından geliştirilmiştir.

Vinton-Cerf

Vinton-Cerf

Vinton Cerf interneti bulması ve MCI mail sisteminin temellerini atması nedeniyle birçok ödül almış ve günümüzde de İnternetin babası olarak anılan bir bilim adamıdır.