Terzi Kuşu Hakkında Bilgi Terzi Kuşu ötengil familyasından bir hayvandır. Yaşam alanları genellikle Hindistan, Burma, Vietnam ve Güney Çin’in daha çok ormanlık bölümlerinde yaşıyorlar. Fiziksel özellikleri ise; uzunlukları 17...
Continue Reading »