Telefonun Nasıl İcat Edildi? Telefon sözcük anlamı yunancadan köken alarak Telos: Uzak, phone: Ses kelimelerinden türemiş Türkçe olarak “Uzaktan konuşur” anlamına gelen bir aygıttır. Graham Bell tarafından 1876 yılında bulunmuştur....
Continue Reading »