Resmi işlemlerde kullanılan, genellikle devlet memuru ve akademik personel olabilmek için istenen bir belge olan nüfus cüzdan örneği, nüfus cüzdanınızda bulunan bilgilerden oluşan bir belgedir. Bu belgenin nüfus kayıt...
Continue Reading »