İNTERNETİN İCAT HİKAYESİ Telgraf, telefon gibi teknoloji harikalarından sonra İnternet 1962 yılında askeri ve bilimsel araştırma alanlarında bilgisayarlar yardımı ile bilgi paylaşımını hedefleyen bir grup bilim adamı tarafından öne sürülen...
Continue Reading »